Schrijfdossier Nederlands havo
   

 

Naam leerling :…………………………………………….

Docent klas 4 :…………………………………………….

Docent klas 5 :…………………………………………….

Zie voor exameneisen het pta havo en voor de inleverdata de jaarplanningen 4 havo  en 5 havo.       

 

blok

opdracht

ingeleverd op

paraaf docent

4 HAVO      
2 brieven 2 en 3 (pag. 113 - 116)

.

.

documenteren 8 (pag. 265)

.

.

schrijven A of B (pag. 75)

.

.

schrijven A, B of C (pag. 94)

.

.

5  HAVO

.

.

.

  Omschrijving

opdracht

ingeleverd op

paraaf docent

De beschouwing 27 (pag. 169-170)

.

.

Schoolexamen schrijven Documentatie onderwerp schoolexamen    
   

.

.

   

.

.

   

.

.