headerOefeningen spelling op CambiumNed
 
 
 
 

 

 

DE SPELLINGREGELS

 

Energie vergelijken

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spellingchecker:

 

 

 

 

 

 

Spellingoefeningen
(De oefeningen zijn vooral bedoeld voor 4 havo/vwo en hoger)
 

1. Test je spelling

2. Oefening medeklinkers en tweeklanken
 

3.
Meervouden 1
 

4. Meervouden 2

5. Meervouden 3

6. Probleemwoorden 1 (Test je kennis)
 

7. Probleemwoorden 2 (Test je kennis)

8. Instinkers Moeilijke woorden uit het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2009

9. Bijvoeglijke naamwoorden

10. Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord

11. Bijvoeglijke naamwoorden van landennamen

12. Zelfst. gebruikte bijv. naamw., telwoorden en voornaamwoorden  

13. De tussenklank in samenstellingen

14. De tussen-n

15. Staande of versteende uitdrukkingen

16. Oude naamvallen

17. Het gebruik van trema en apostrof

18. Accent, trema of apostrof ?

19. Trema's

20. Schrijf je woorden aan elkaar of los? 1

21. Schrijf je de woorden aan elkaar of los? 2

22. Te veel of teveel, te kort of tekort, te goed of tegoed?  nieuw !

23. De nieuwe spelling (Test je kennis)

24. Galgje over probleemwoorden

25 Oefening ei of ij

26. Oefening ei of ij 2

27. Oefening i, ie of y

28. Oefening c of k

29. Oefening x, xc, cc, c, sc, ck of k

30. Oefening au of ou

31. A, e, i, o of u?

32. Oefening d/dd, f/ff, l/ll, m/mm, n/nn, p/pp, r/rr of s/ss

33. Oefening jou of jouw, u of uw?

34. Oefening -tijd of -teit

35.
Welk woord is fout gespeld?
 

36. Dieletterkennie

37. Oefening hoofdletters 1

38. Oefening hoofdletters 2

39. Hoofdletters en leestekens

40. Hoofdletters en leestekens 2  de plaszak)

41. Vraagzin maken 1 en 2 (leestekens)

42. Verkleinwoorden 1

43.
Verkleinwoorden 2

44.
Woorden verdelen in lettergrepen

45.
Vrouwelijke (beroeps)namen

46. Oefening afkortingen 1

47. Oefening afkortingen 2

48. Oefening afkortingen titulatuur

49 Getallen schrijven

50. Spellingtoets  1

51. Spellingtoets  2

52. Spellingoefening

53. Welk referentieniveau haal jij?