headerOefeningen spelling op CambiumNed
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DE SPELLINGREGELS

 


Energie vergelijken

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spellingchecker:

 

 

 

 

 

 

Spellingoefeningen
(De oefeningen zijn vooral bedoeld voor 4 havo/vwo en hoger)
 

1. Test je spelling

2. Oefening medeklinkers en tweeklanken
 

3.
Meervouden 1
 

4. Meervouden 2

5. Meervouden 3

6. Probleemwoorden 1 (Test je kennis)
 

7. Probleemwoorden 2 (Test je kennis)

8. Instinkers Moeilijke woorden uit het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2009

9. Bijvoeglijke naamwoorden

10. Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord nieuw !

11. Bijvoeglijke naamwoorden van landennamen

12. Zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden, telwoorden en voornaamwoorden  

13. De tussenklank in samenstellingen

14. De tussen-n

15. Staande of versteende uitdrukkingen

16. Oude naamvallen

17. Het gebruik van trema en apostrof

18. Accent, trema of apostrof ?

19. Trema's

20. Schrijf je woorden aan elkaar of los? 1

21. Schrijf je de woorden aan elkaar of los? 2

22. De nieuwe spelling (Test je kennis)

23. Galgje over probleemwoorden

24 Oefening ei of ij

25. Oefening ei of ij 2 nieuw !

26. Oefening i, ie of y

27. Oefening c of k

28. Oefening x, xc, cc, c, sc, ck of k

29. Oefening au of ou

30. A, e, i, o of u?


31. Oefening d/dd, f/ff, l/ll, m/mm, n/nn, p/pp, r/rr of s/ss

32. Oefening jou of jouw, u of uw?

33. Oefening -tijd of -teit

34.
Welk woord is fout gespeld?
 

35. Dieletterkennie

36. Oefening hoofdletters 1

37. Oefening hoofdletters 2

38. Hoofdletters en leestekens

39. Hoofdletters en leestekens 2  de plaszak)

40. Vraagzin maken 1 en 2 (leestekens)

41. Verkleinwoorden 1

42.
Verkleinwoorden 2

43.
Woorden verdelen in lettergrepen

44.
Vrouwelijke (beroeps)namen

45. Oefening afkortingen 1

46. Oefening afkortingen 2 nieuw !

47. Oefening afkortingen titulatuur

48 Getallen schrijven

49. Spellingtoets  1

50. Spellingtoets  2

51. Spellingoefening

52. Welk referentieniveau haal jij?  nieuw !