headerOefeningen spelling op CambiumNed
 
 
 
 

 

 

DE SPELLINGREGELS

 

Energie vergelijken

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spellingchecker:

 

 

 

 

 

 

Spellingoefeningen
(De oefeningen zijn vooral bedoeld voor 4 havo/vwo en hoger)
 

1. Test je spelling 1

2. Test je spelling 2 nieuw !

3. Oefening medeklinkers en tweeklanken
 

4.
Meervouden 1
 

5. Meervouden 2

6. Meervouden 3

7. Probleemwoorden 1 (Test je kennis)
 

8. Probleemwoorden 2 (Test je kennis)

9. Instinkers Moeilijke woorden uit het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2009

10. Bijvoeglijke naamwoorden

11. Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord

12. Bijvoeglijke naamwoorden van landennamen

13. Zelfst. gebruikte bijv. naamw., telwoorden en voornaamwoorden  

14. De tussenklank in samenstellingen

15. De tussen-n

16. Staande of versteende uitdrukkingen

17. Oude naamvallen

18. Het gebruik van trema en apostrof

19. Accent, trema of apostrof ?

20. Trema's

21. Schrijf je woorden aan elkaar of los? 1

22. Schrijf je de woorden aan elkaar of los? 2

23. Te veel of teveel, te kort of tekort, te goed of tegoed? 

24. De nieuwe spelling (Test je kennis)

25. Galgje over probleemwoorden

26 Oefening ei of ij

27. Oefening ei of ij 2

28. Oefening i, ie of y

29. Oefening c of k

30. Oefening x, xc, cc, c, sc, ck of k

31. Oefening au of ou

32. A, e, i, o of u?

33. Oefening d/dd, f/ff, l/ll, m/mm, n/nn, p/pp, r/rr of s/ss

34. Oefening gn gg g of ch nieuw !

35. Oefening jou of jouw, u of uw?

36. Oefening -tijd of -teit

37.
Welk woord is fout gespeld?
 

38. Dieletterkennie

39. Oefening hoofdletters 1

40. Oefening hoofdletters 2

41. Hoofdletters en leestekens

42. Hoofdletters en leestekens 2  de plaszak)

43. Vraagzin maken 1 en 2 (leestekens)

44. Verkleinwoorden 1

45.
Verkleinwoorden 2

46.
Woorden verdelen in lettergrepen

47.
Vrouwelijke (beroeps)namen

48. Oefening afkortingen 1

49. Oefening afkortingen 2

50. Oefening afkortingen titulatuur

51. Getallen schrijven

52. Spellingtoets  1

53. Spellingtoets  2

54. Spellingoefening

55. Welk referentieniveau haal jij?