headerOverige oefeningen
 
 

 

 

 

 

 STIJL

 

 

 

 

 

 

Woordentesten

 

 

 

 

 

Spellingchecker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige oefeningen
(De oefeningen hebben (tenzij anders vermeld) niveau 4 havo/vwo en hoger.)
 

1. Oefening 1 verwijswoorden

2. Oefening 2 verwijswoorden

3. Oefening 3 verwijswoorden nieuw!

4. Oefening stijlfiguren

5. Oefening beeldspraak  

6. Congruentie

7. Contaminaties

8. Herhaling, tautologie of pleonasme?

9. Woordvolgorde  (niveau brugklas, 2 havo/vwo en hoger)

10. Woordvolgorde en ontspoorde zinnen

11. Weglating (samentrekking)

12. Verbindingswoorden 1  

13. Verbindingswoorden 2

14. Oefening beknopte bijzinnen

15. Oefening inversie  

16. Oefening dat/als-constructie

17. Oefening onjuiste herhaling

18. Oefening contaminatie/dubbele ontkenning

19. Toets taalfouten

20. Oefening betekenisverschillen 1

21. Oefening betekenisverschillen 2

22. Synoniemen

23. Alliteratie

24. Vergelijkingen  (niveau brugklas, 2 havo/vwo en hoger)

25. Tegenstellingen 1 (niveau onderbouw havo/vwo)

26Tegenstellingen 2 (niveau bovenbouw havo/vwo)

27. Raad het woord (niveau groep 8/ brugklas)

28. Moeilijke woorden *    
     
Moeilijke woorden **
     
Moeilijke woorden ***

* = niveau 1, 2 havo/vwo, ** = niveau 3, 4 havo, 3vwo, *** = niveau  5 havo, 4, 5 en 6 vwo

29. Oefening woorddelen (niveau 3, 4 havo, 3vwo,)

30. Duitse woorden in het Nederlands 1

31. Duitse woorden in het Nederlands 2 nieuw!

32. De betekenis van Engelse werkwoorden 

33. Franse woorden in het Nederlands

34. Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands

35. Latijnse afkortingen

36. Griekse woorden in het Nederlands

37. Surinaamse woorden  

38. Maleisische woorden

39. Vlaamse woorden

40
. Moeilijke woorden uit de examens VWO 2010 en 2011/2012

41. Moeilijke woorden uit eindexamens havo en vwo

42. Poltitieke termen  

43. Jannen, woorden en uitdrukkingen

44. Bijvoeglijke naamwoorden  

45. De trappen van vergelijking

46. Hoe heet een inwoner van .....? (voor iedereen leuk)

47. Hun of hen 1?  (niveau 3, 4 havo)

48. Hun of hen 2? (niveau bovenbouw havo/vwo)

49. Hun of hen 3?  (niveau bovenbouw havo/vwo)

50. Gebruik je DE of HET?

51. DE of HET 2 nieuw!

52. Als of dan?

53. Vrouwelijke (beroeps)namen

54. Galgje (over de Nederlandse taal en literatuur)

55. Kruiswoordpuzzel (over de Nederlandse taal en literatuur)

56. Maak zelf een experimenteel gedicht. (voor iedereen leuk)

57. Kruiswoordpuzzel over titels van Nederlandse literaire boeken  

58. Kruiswoordraadsel over schaatsen

59. (Sport)uitdrukkingen

60. Oefening uitdrukkingen1

61. Schering en inslag, oefening uitdrukkingen  

62. Crisis, oefening uitdrukkingen

63. Europese specialiteiten

64. Spreekwoorden en uitdrukkingen  

65. Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen

66. Verfilmde boeken (kruiswoordpuzzel)  

67. Wanneer welke stroming?

68. Tot welke stroming behoort het boek/de schrijver?

69. Oefentoets literatuurgeschiedenis

70. Boekenquiz

71. Alfabetisch rangschikken

72. Afkortingen 

73. De onderdelen van een brief

74. Straattaal  

75. Welk dialect?

76. Wieleruitdrukkingen

77. Voetbaltermen

78. Te veel/teveel, te kort/tekort, te goed/tegeoed?

79. Functiewoorden (Woorden die de functie van een tekstgedeelte weergeven.)

80. Verdwenen woorden nieuw!

81. Homoniemen

82. Synoniemen voor moeilijke, deftige woorden nieuw!

83. Opdrachten voor het schrijven van brieven

84. Uitdrukkingen met vet

85. Juridisch jargon nieuw!

86. Studententaal  nieuw!