headerOverige oefeningen
 
 

 

 

 

 

 STIJL

 

 

 

 

 

 

Woordentesten

 

 

 

 

 

Spellingchecker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige oefeningen
(De oefeningen hebben (tenzij anders vermeld) niveau 4 havo/vwo en hoger.)
 

1. Oefening 1 verwijswoorden

2. Oefening 2 verwijswoorden

3. Oefening stijlfiguren

4. Oefening beeldspraak  

5. Congruentie

6. Contaminaties

7. Herhaling, tautologie of pleonasme?

8. Woordvolgorde  (niveau brugklas, 2 havo/vwo en hoger)

9. Woordvolgorde en ontspoorde zinnen

10. Weglating (samentrekking)

11. Verbindingswoorden 1  

12. Verbindingswoorden 2

13. Oefening beknopte bijzinnen

14. Oefening inversie  

15. Oefening dat/als-constructie nieuw!

16. Oefening onjuiste herhaling

17. Oefening contaminatie/dubbele ontkenning

18. Toets taalfouten

19. Oefening betekenisverschillen 1

20. Oefening betekenisverschillen 2

21. Synoniemen

22. Alliteratie

23. Vergelijkingen  (niveau brugklas, 2 havo/vwo en hoger)

24. Tegenstellingen 1 (niveau onderbouw havo/vwo)

25Tegenstellingen 2 (niveau bovenbouw havo/vwo)

26. Raad het woord (niveau groep 8/ brugklas)

26. Moeilijke woorden *    
     
Moeilijke woorden **
     
Moeilijke woorden ***

* = niveau 1, 2 havo/vwo, ** = niveau 3, 4 havo, 3vwo, *** = niveau  5 havo, 4, 5 en 6 vwo

28. Oefening woorddelen (niveau 3, 4 havo, 3vwo,)

29. Duitse woorden in het Nederlands 1

30. Duitse woorden in het Nederlands 2 nieuw!

31. De betekenis van Engelse werkwoorden 

32. Franse woorden in het Nederlands

33. Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands

34. Latijnse afkortingen

35. Griekse woorden in het Nederlands

36. Surinaamse woorden  

37. Maleisische woorden

38. Vlaamse woorden nieuw!

39. Moeilijke woorden uit de examens VWO 2010 en 2011/2012

40. Moeilijke woorden uit eindexamens havo en vwo

41. Poltitieke termen  

42. Jannen, woorden en uitdrukkingen

43. Bijvoeglijke naamwoorden  

44. De trappen van vergelijking

45. Hoe heet een inwoner van .....? (voor iedereen leuk)

46. Hun of hen 1?  (niveau 3, 4 havo)

47. Hun of hen 2? (niveau bovenbouw havo/vwo)

48. Hun of hen 3?  (niveau bovenbouw havo/vwo)

49. Gebruik je DE of HET?

50. Als of dan?

51. Vrouwelijke (beroeps)namen

52. Galgje (over de Nederlandse taal en literatuur)

53. Kruiswoordpuzzel (over de Nederlandse taal en literatuur)

54. Maak zelf een experimenteel gedicht. (voor iedereen leuk)

55. Kruiswoordpuzzel over titels van Nederlandse literaire boeken  

56. Kruiswoordraadsel over schaatsen

57. (Sport)uitdrukkingen

58. Oefening uitdrukkingen1

59. Schering en inslag, oefening uitdrukkingen  

60. Crisis, oefening uitdrukkingen

61. Europese specialiteiten

62. Spreekwoorden en uitdrukkingen  

63. Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen

64. Verfilmde boeken (kruiswoordpuzzel)  

65. Wanneer welke stroming?

66. Tot welke stroming behoort het boek/de schrijver?

67. Oefentoets literatuurgeschiedenis

68. Boekenquiz

69. Alfabetisch rangschikken

70. Afkortingen 

71. De onderdelen van een brief

72. Straattaal  

73. Welk dialect?

74. Wieleruitdrukkingen

75. Voetbaltermen

76. Te veel/teveel, te kort/tekort, te goed/tegeoed?

77. Functiewoorden (Woorden die de functie van een tekstgedeelte weergeven.)

78. Verdwenen woorden nieuw!

79. Homoniemen nieuw!

80. Opdrachten voor het schrijven van brieven nieuw!

81. Uitdrukkingen met vet nieuw!