headerOefeningen Nederlands op Cambiumned
 
 

 

 

 

 

UITLEG GRAMMATICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inburgeringcursus - grammatica

 

 

Grammatica
 

1.  Zinsdelen bepalen (niveau brugklas)

2.  Begintoets grammatica (niveau brugklas)

3.  Oefening 1 persoonsvorm (niveau brugklas)

4.  Oefening 2 persoonsvorm (niveau brugklas)

5.  Oefening 3 persoonsvorm (niveau brugklas)

6.  Oefening 4 persoonsvorm (niveau 3 havo/vwo)

7.  Oefening 5 persoonsvorm(en) (niveau 3 havo/vwo)

8.  Oefening persoonsvorm en onderwerp (niveau brugklas)

9. Oefening werkwoordelijk gezegde (niveau brugklas)

10. Oefening werkwoordelijke uitdrukking (niveau 3 havo/vwo)

11. Oefening naamwoordelijk gezegde (niveau brugklas)

12. Oefening oorzakelijk voorwerp (niveau 3 havo/vwo)

13.  Oefening 1 gezegde (niveau 2 havo/vwo)

14.  Oefening 2 gezegde (niveau 2havo/vwo)

15.  Oefening 3 gezegde (niveau 3 havo/vwo)

16.  Oefening 1 onderwerp (niveau brugklas)

17.  Oefening 2 onderwerp (niveau 2havo/vwo)

18.  Oefening 1 lijdend voorwerp  (niveau brugklas)

19.  Oefening 2 lijdend voorwerp (niveau brugklas)

20 Oefening 3 lijdend voorwerp (niveau 2/3tl/havo/vwo)

21. Oefening meewerkend voorwerp (niveau brugklas)

22. Oefening meewerkend voorwerp (niveau 2/3tl/havo/vwo)

23. Oefening voorzetselvoorwerp (niveau 2/3havo/vwo)

24Oefening voorzetselvoorwerp of bijw. bepaling (niveau brugklas)

25. Oefening 1 bijwoordelijke bepaling (niveau 2/3havo/vwo)

26.  Oefening 4 bijwoordelijke bepaling (niveau 2/3havo/vwo)

27. Oefening lv, mv, vv of bwb (niveau brugklas)

28. Oefening bijvoeglijke bepaling  (niveau brugklas)

29. Oefening bijvoeglijke en bijwoordelijke bepaling (niveau 3havo/vwo)

30. Oefening bijstelling (niveau 3havo/vwo)

31. Oefening bepaling van gesteldheid (niveau 3havo/vwo)

32. Oefening alle zinsdelen door elkaar (niveau 3havo/vwo)

33. Oefening lijdende en bedrijvende vorm (niveau 3havo/vwo)

34. Oefening tijden (niveau 2/3havo/vwo)

35. Oefening hebben of zijn in de voltooide tijd  (niveau 3havo/vwo)

36. Oefening gebiedende wijs (niveau brugklas)

37. Oefening samengestelde zin (oefening 1 niveau 2/3havo/vwo)

38. Oefening samengestelde zin (oefening 2 niveau 2/3havo/vwo)

39. Oefening samengestelde zin (niveau 3havo/vwo)

40. Oefening uitbreidende en beperkende bijvoeglijke bijzin (niveau 3havo/vwo)

41. Kruiswoordpuzzel over grammatica (niveau 2/3havo/vwo)