Leesdossier Nederlands havo

Naam leerling :…………………………………………………………..

Docent klas 4 :…………………………………………………………..

Docent klas 5 :………………………………………………………….

Zie voor exameneisen het pta havo en voor de inleverdata de jaarplanningen 4havo en 
5 havo

Klas 4

Auteur en titel

Datum

Paraaf

Beoordeling

Leesautobiografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsverslag boek 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesverslag boek 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesverslag boek 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesverslag boek 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansverslag klas 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 5

 

 

 

 

Leesverslag boek 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesverslag boek 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesverslag boek 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leesverslag boek 8

 

 

 

 

         
Opdracht 12 of 13 module 5        

 

 

 

 

 

Balansverslag klas 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor aanwijzigen bij het maken van je leesverslag en uitleg van literaire begrippen de pagina leesverslag.

Bij alle in te leveren opdrachten moet telkens dit formulier worden ingeleverd!