Instructieblad lees- en schrijfdossier

 

Algemene voorschriften

 1. Gebruik voor beide dossiers een snelhechter.
 2. In de jaarplanner staat welke opdrachten in de dossiers horen.
 3. Maak de in te leveren opdrachten op de computer.
  • gebruik consequent een lettertype
  • neem de normale regelafstand en lettergrootte
  • alle marges 3 cm
  • nummer bij meerbladige documenten de pagina's
  • bedruk de bladen enkelvoudig
 4. Maak gebruik van een eigen schijfje en zorg voor een beschermhoesje.
 5. Maak aan het eind van het jaar voor het totale dossier een inhoudsopgave.
 6. Houd je aan de inleverdatum in de jaarplanner !
 7. Je docent geeft een beoordeling ('naar behoren' of 'niet naar behoren) ook is het mogelijk dat enkele opdrachten met een cijfer gehonoreerd worden.
 8. Als je werk 'niet naar behoren' is , krijg je geen paraaf en dien je een extra inspanning te leveren.
 9. Je docent bewaart de dossiers.

  Bijzondere voorschriften leesdossier

 10. Controleer of je voldoet aan de algemene voorschriften.
 11. In de jaarplanner en op het beoordelingsformulier staat de inhoud van jouw leesdossier. Aan het eind van je schoolloopbaan bevat het dossier:
  • een leesautobiografie
  • acht (havo) of twaalf (vwo) leesverslagen
  • een of meer balansverslagen
  • de eindopdrachten bij het Metropool themaboek
 12. Volg bij je keuze van leesboeken de aanbevelingen van je docent. Let ook op de inhoud van het Metropool Themaboek.
 13. Elk leesverslag bevat vier vaste onderdelen (Metropool Basisboek blz. 9 t/m 15)
  • a. Verwachtingen en eerste reactie
  • b. Beknopte samenvatting en analyse
  • c. Verwerkingsopdracht (Metropool Basisboek blz. 18 t/m 26)
  • d. Eindoordeel en evaluatie (Metropool basisboek blz. 28 t/m 37)

  Voor het onderdeel b. kun je gebruik maken van uittrekselboeken in de mediatheek en internet (bezoek de website van Nederlands voor goede links)

 14. Voorzie elk leesverslag van een titelpagina.
 15. Vermeld op blz. 2 de inhoudsopgave en de geraadpleegde bronnen.
 16. Start op tijd met lezen en met het verslag!