Taal- en stijlfouten

 
zich irriteren

Noteer het nummer van de fout.

1. Foutieve herhaling 2. Tautologie 3. Pleonasme 4. Contaminatie 5. Dubbele ontkenning 6. Onjuist verwijswoord 7. Slordig verwijswoord 8. Geen congruentie 9. Symmetrie 10. Dat/als-constructie 11.Weglating/Foutieve samentrekking 12. Onjuiste beknopte bijzin

1. Aan die opmerking van jou heb ik niets aan.
2. Je moet voorkomen dat je niet nog een onvoldoende haalt.
3. De beurskoersen zakken vandaag omlaag.
4. Een aantal leerlingen hebben altijd wel wat te klagen.
5. Na de speler behandeld te hebben, ging de wedstrijd verder.
6. De agent beval ze door te lopen en dat ze de rijweg vrijmaakten.
7. Over de verkoop van de software kan pas volgende maand reële prognoses worden gegeven.
8. Informatie dat je aanvraagt, krijg je binnen een week thuisgestuurd.
9. Vermoedelijk zullen de mensen die komen waarschijnlijk wel geïnformeerd zijn over het voorval.
10.De politie wil voorkomen dat de zaak niet uit de hand loopt.
11. Ik drink nooit geen melk.
12. De trainer heeft de speler meegedeeld dat hij morgenmiddag vrij is.
13. De schoolleiding heeft gezegd dat als hij het weer doet, hij van school zal worden verwijderd.
14. De scooter werd gisteren gestolen en de onderdelen vandaag op internet verkocht.
15. Dat was een schot voor open boeg.
16. Na dagenlang gestudeerd te hebben, bleek het proefwerk een eitje.
17. De coalitie probeerde hun plannen te verdedigen, maar er werd nier naar hen geluisterd.
18. Tenslotte kwam hij eindelijk met de gevraagde papieren voor de dag.