Het gebruik van trema en apostrof

Welk woord is goed gespeld?