headerAnderstaligen
 
 

 

 

snelmenu

 

 

 

 


 


Nederlands voor anderstaligen

ExtraNed
Dutch4u
Katakura
(dutch courses Amsterdam) 
Games
Taal nt2

Dutchgrammar.com
Hoe spel je dat woord ?                                                                                                                                   
Gebruik je DE of HET....?
nt2taalmenu  
2bdutch.nl
Nederlands voor anderstaligen 
Oefeningen inburgering

Nederlands als tweede taal.nl
Toetsenbank Certificaat Nederlands als tweede taal
Cursus Nederlands voor Franstaligen
Cursus Nederlands voor Franstaligen bij DidaClic
Cursus Nederlands voor Engelstaligen

Nederlands voor Duitstaligen
Cursus Nederlands voor Duitstaligen
Vaklokaal Duits

Spelletjes over Nederland(s)
Vertaaloefeningen naar 25 talen  
Vertaal woord
Interglot
A B C van de Nederlandse taal

Inburgeren in Nederland
ICT-NoordLimburg

Nederlands voor anderstaligen
NedLes
NeAnderTaal

 

  Frans   Duits   Portugees   Italiaans   Russich   Spaans

Gebruik Google translate !