Aangepast zoeken
 

 

 

Onderwerpen Schooleaxamen Nederlands Schrijven Atheneum 2001-2002

1.Emancipatie

Er zijn maar weinig vrouwen met een volledige baan. De meeste vrouwen kiezen voor een combinatie van zorgtaken en betaald werk. Nederlanders zijn vaak erg trots op hun welvarende ontwikkelde land, maar is dat wel terecht op dit gebied? In je artikel moet je de antwoorden op de volgende vragen kunnen verwerken.

       Hoe is de situatie in Nederland? Hoeveel vrouwen werken volledig, hoeveel vrouwen werken gedeeltelijk en hoeveel vrouwen werken niet    (betaald)

       Hoeveel werken vrouwen in andere westerse landen?

       Hoe was de situatie in Nederland ongeveer 25 jaar geleden? Hoe is de ontwikkeling de laatste jaren gegaan?

       Welke redenen hebben vrouwen om niet volledig te gaan werken?

       Zijn er overeenkomsten tussen vrouwen die volledig werken? Hoe is dat met gedeeltelijk werkende vrouwen en hoe is het met niet (betaald) werkende vrouwen? Denk aan opleiding, leeftijd, ervaring, soort werk, enz.

       Wat wordt gedaan in de tijd die vrouwen niet besteden aan een betaalde baan? Geef ook getallen!

       Wat voor maatregelen zijn er de laatste jaren genomen om vrouwen meer aan het werk te krijgen? Welke hadden resultaten, welke niet en hoe komt dat?

       Welke maatregelen zouden nog genomen kunnen worden om vrouwen meer te laten werken?

       Wat zouden de gevolgen in economisch opzicht zijn als vrouwen evenveel werkten als mannen?

 

2. Dood en begraven

Alles is aan mode onderhevig. Zelfs de dood. Vroeger was het voor iedereen duidelijk hoe en waar hij begraven zou worden. Tegenwoordig staan de zaken rondom een begrafenis niet meer onomstotelijk vast.

      Wat gebeurt er als iemand dood gaat? Watt is de 'procedure'?

      Wat zij de minimale wettelijke voorschriften waaraan een begrafenis moet voldoen?

      Wie bepaalt waar en hoe iemand wordt begraven?

      Wat is de rol van een uitvaartmaatschappij?

      Welke traditionele ceremoniŽn zijn er? Wie maken daar gebruik van?

      Welke trends zijn er? Wie maken daar gebruik van?

      Waarom zijn die nieuwe manieren van begraven een onderdeel van onze maatschappij geworden?

 

3. Kinderarbeid

Het lopen van een modeshow van Mexx Kidsis geen voorbeeld van kinderarbeid. Kinderarbeid is iets wat in Nederland tot het verleden lijkt te behoren. In veel landen is dit (nog niet zo.

      Wat is kinderarbeid?

      Geef een historisch overzicht van kinderarbeid in Nederland. Gebruik voorbeelden.

      In welke landen/werelddelen komt kinderarbeid voor?

      Geef een aantal voorbeelden van kinderarbeid in verschillende landen.

      Welke organisaties houden zich bezig met de afschaffing van kinderarbeid? Op welke manier?

      Wat doen de regeringen van landen waar kinderarbeid voorkomt zelf aan dit probleem?

      Welke problemen(kunnen) ontstaan bij de afschaffing van kinderarbeid?

 

4.     DNA-Databank

De dna-databank is volop in het nieuws. Deze bank zou de opsporing van criminelen kunnen verbeteren. Er zitten nogal wat haken en ogen aan het invoeren van zo'n databank.

      Wat is een dna-databank?

      Wie gaat de dna-databank beheren? Wie kan er gebruik van maken? Waarom?

      Wat zouden andere gebruiksmogelijkheden van een dna-databank kunnen zijn?

      Wat zijn de argumenten van de tegenstanders van een dna-databank?

      Wat zijn de argumenten van de voorstanders van een dna-databank?

 

5.     Opvoeding

Misschien heb je er niets van gemerkt, maar jij wordt opgevoed. Niet alleen je ouders maar ook de school houdt zich met jou bezig. Misschien meer dan je lief is.

         Welke ideeŽn hebben je ouders over opvoeden?

         Welke opvattingen leven er in de samenleving?

         Welke opvattingen leven er over opvoeden in allochtone gezinnen?

         Welke rol speelt het geloof bij het opvoeden?

         In hoeverre mag de overheid zich met opvoeden bemoeien?

         Geen een historisch overzicht van opvattingen over opvoeden in Nederland.

         Als men problemen met  de opvoeding heeft, waar kan men dan terecht en wat voor een hulp kan er geboden worden?

         Hoe ga jij later je kinderen opvoeden?

 

6.     Een ideaal

Ons land kent talloze organisaties als Greenpeace, Het Rode kruis, Amnesty International, Unicef Artsen zonder grensen, De vereniging tegen vivisectie, Het Foster Parents Plan etc.

       Wat doen deze organisaties? Hoe zijn ze georganiseerd?

       Hoe komen ze aan hun inkomsten?

       Wie controleert ze?

       Moet de overheid hun taak niet vervullen?

       Kom je in het buitenland ook zo veel van deze organisaties tegen?

 

7.     Literatuuronderwijs

Met de tweede fase is het literatuuronderwijs drastisch veranderd. Volgens sommige leraren bestaat het nog nauwelijks.

       Wat werd er voeger onderwezen en welke eisen werden er aan de leerlingen gesteld?

       Hoe is de praktijk van nu?

       Welke ideeŽn lagen er aan de veranderingen ten grondslag?

       Is het belangrijk dat leerlingen lezen?

       Wat zijn jouw ervaringen en hoe denken medeleerlingen en je ouders erover?

 

8.     Overvallen

In Nederland worden jaarlijks veel overvallen gepleegd op banken, tankstations, geldtransporten enzovoort.

       Om hoeveel gaat het precies?

       Hoeveel misdadigers zijn er bij betrokken?

       Is er een ontwikkeling in aantal, soort, buit en slachtoffers?

       Welke methodes worden toegepast?

       Welke verklaringen zijn er?

       Wat kan er gedaan worden om overvallen te voorkomen?

Naar boven